Een klimaatneutrale toekomst voor Leuven krijgt al meer dan 20 jaar vorm. Met de selectie van Leuven voor de EU missie ‘100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030’ werken we versneld naar die toekomst toe en leggen we de lat op 2030. Het Leuvens Klimaatcontract is het plan van stad Leuven, Leuven 2030 en meer dan 30 sleutelactoren om die missie te volbrengen. Nooit eerder linkten we zoveel perspectieven met elkaar. Nooit eerder brachten we barrières, concreet engagement en de financiële flank op deze manier samen.

Krijg het Klimaatcontract magazine als eerste in je mailbox.

Het magazine – waarvan de publicatie voorzien is in de lente van 2024 - brengt de verhalen achter een selectie van opmerkelijke en tastbare doorbraakprojecten en engagementen. Wil je ook het volledige technische rapport (998 blz.) ontvangen dat we indienden bij Europa? Neem dan contact met ons op via Klimaatcontract@leuven.be.

Het Leuvens Klimaatcontract bevat 86 doorbraakprojecten die onze CO2-uitstoot reduceren en barrières aanpakken die een versnelde daling in de weg staan. De oplossingen in de projecten leggen de basis voor een opschaling, waardoor de benodigde CO2-reductie van 80% tegen 2030 in zicht komt. Voor elk doorbraakproject gaan Leuvense partners concrete engagementen aan. Daarbovenop verbinden meer dan 25 sleutelactoren zich formeel tot 10 leidende principes die ze als toetssteen zullen gebruiken om CO2-reductie centraal te stellen in hun toekomstige initiatieven, projecten en beleid. Het Klimaatcontract bevat ook een financieel luik dat zicht geeft op de investeringsnoden die we al identificeerden en de financiële logica’s en hefbomen die nodig zijn om deze doorbraakprojecten en de Leuvense transitie te financieren. 

Het volledige technische rapport dienden we in bij Europa. In de lente van 2024 mag je het Klimaatcontract magazine verwachten met de verhalen achter een selectie aan doorbraken en engagementen.

Lees meer over het eerste Leuvens Klimaatcontract.